ESOK-hanke 2006-2011

Raportit ja kuvaukset

Raportteja esteettömyystapahtumista ja -seminaareista

Joulukuu 2010

Korkeakouluharjoittelijan kurotus

Otto Myöhänen: ESOK-harjoittelijan esittely.

Nordic Network for Disability Coordinators-verkosto koolla Oslossa

Paula Pietilä ja Merja Ylönen: Kuulumisia NNDC:n kokouksesta 22.-23.11.2010

Maaliskuu 2009

Bridging the Gap

Hannu Puupponen, Merja Ylönen: Pohjoismaisten korkeakoulujen vammaisvastaavien yhteistyöverkosto (NNDC) esittäytyi Tukholmassa ”Bridging the Gap” konferenssissa 4.-6.3.2009. Konferenssin sisältö oli monipuolinen ja esitykset korkeatasoisia. Eri puheenvuoroissa käsiteltiin oppimisvaikeuksia useasta näkökulmasta ja kokemuksia riitti vaihdettavaksi yhteisissä keskusteluissa. Verkostoyhteistyön mahdollisuudet saivat varmastikin useimpien mielessä vahvistuksen. Bridging the Gap.


Helmikuu 2009

Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalvelut

Minna Koskinen: Celia Näkövammaisten kirjaston ja Helsingin Yliopiston opiskelijakirjaston järjestämässä Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalvelut -seminarissa esiteltiin käytäntöjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Maiden välisessä vertailussa Ruotsi on kärkisijalla, Suomessa kehitystyö on alkamassa. Celian Seminaarin raporttiin.


Marraskuu 2008


Esteettömyystyön ratkaisuja ja mahdollisuuksia

Minna Koskinen: "Ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Johanna Heikkilä totesi, että korkeakoulujen esteettömyystyö on edennyt viime vuosina huimasti.  Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on hankkeen aikana tunnistettu kehittämismahdollisuuksia, luotu niihin ratkaisumalleja sekä tuotu ne konkretiaksi käytäntöön. Hyvänä esimerkkinä tästä on Jamkin henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu päihde- ja mielenterveysongelmien ohjeistus. Esteettömyystyön ratkaisuja ja mahdollisuuksia -raporttiin.

Maaliskuu 2008

Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä – kuinka sen mahdollistamme?

Merja Ylönen: "esteettömyyden edistämisen tulee sisältyä korkeakoulujen strategioihin ja siirtyä sieltä toimintasuunnitelmiin sekä konkretisoitua ohjaus- ja oppimisympäristöissä. Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä -raporttiin

Tammikuu 2008

ADysTrain-projektin kokoamassa työpajassa pohdittiin erilaisen oppijuuden tukemista

Merja Ylönen: "Työpajassa keskusteltiin lukivaikeuden ilmenemismuodoista ja opiskelua tukevista käytännöistä sekä arvioitiin ADysTrain-projektissa tuotettavia opasmateriaaleja. Materiaaleja suunnataan kouluttajille, luennoitsijoille, yritysten esimiehille sekä työntekijöille. " ADysTrain -työpajan raporttiin

Esteettömyysteema esillä Next Step -messuilla Lahdessa

Minna Koskinen: "Valtakunnallisilla Next Step -koulutus- ja työpaikkamessuilla otettiin esteettömyysteema esille omalla Special Step -osastollaan. Mukana olivat Erilaisten oppijoiden liitto, Näkövammaisten keskusliitto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, ESOK-hanke sekä Sakki Ry." Next Step -messujen raporttiin

Marraskuu 2007

POLULLA-projektin loppuseminaari antoi eväitä ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja tukipalvelujen järjestämiseen

Merja Ylönen: "Ohjaus- ja tukipalvelujen järjestämisessä keskeistä moniammatillinen opiskelijahuoltotoiminta, varhainen tuen tarpeen havaitseminen sekä sopivan tuen tarjoaminen." POLULLA-projektin raporttiin

Syyskuu 2007

Esteettömyyden teemapäivä herätti kysymyksiä ja avasi uusia näkökulmia

Merja Ylönen: "Kyse on koulutuksen ja opetuksen kokonaistoteutuksesta, jolloin opiskelijalla on yksilöllisiä, vaihtoehtoisia ja joustavia mahdollisuuksia saada tietoa opiskelusta, hakeutua opiskelijaksi sekä edetä opinnoissaan. Esteettömyys on kaikkien "juttu" - se edistää myös henkilöstön osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia." Esteettömyyden teemapäivän raporttiin

Toukokuu 2007

Inclusive Education -koulutusohjelmasta työllistytään hyvin Saksassa

Merja Ylönen: "Inclusive education koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka voivat ohjata ja tukea erilaisia organisaatioita ja järjestöjä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa." Merja Ylösen matkaraporttiin

Huhtikuu 2007

Lukivaikeus ja opiskelu Iso-Britanniassa

Hannu Puupposen matkaraportti Iso-Britanniasta, jossa opiskelun esteiden poistamiseksi on toteutettu 1990-luvulta lähtien useita toimintaohjelmia ja lukuisia hankkeita. Hannu Puupposen matkaraporttiin