ESOK-hanke 2006-2011

Lukivaikeuksien kautta voittoon

Erityisjärjestelyt helpottavat luki- ja oppimisvaikeuksia Vaasan ammattikorkeakoulussa.
Kirja ja silmälasit

Vaasan ammattikorkeakoulussa eli VAMK:ssa on vuoden 2010 alusta lähtien ollut ohjeistus erityisjärjestelyihin luki- ja oppimisvaikeustilanteissa.

Erityisjärjestelyt kattavat koko opintojen kaaren. Ennen opintojen alkua valintakokeen kutsukirjeessa tiedotetaan erityisjärjestelyjen mahdollisuudesta. Opiskelijan on itse ilmoitettava omista erityistarpeistaan.

Itse valintakokeessa voidaan antaa lisäaikaa, järjestää rauhallinen työtila ja antaa myös tehtävänanto suullisesti.

Firman piikkiin

Koulutuksen alussa opiskelijoita tiedotetaan erityisjärjestelyjen mahdollisuudesta. Oppilaitos maksaa lukitestin, mikäli opiskelija tai opettaja epäilee oppilaalla olevan lukivaikeuksia.

- Opettaja on yleensä keskustellut ensiksi opiskelijan ja sitten asiaa on selvitetty yhdessä eteenpäin. Vuosittain koulu on kustantanut noin viisi lukitestiä, Vaasan ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja Hilkka Vuorensivu tarkentaa.

Opiskelija käy myös ryhmänohjaajan kanssa tulohaastattelun, jossa sovitaan oppimisvaikeuksista tiedottamista opettajille.

"Tällainen kurssi pitäisi tarjota kaikille"

Koulutuksen aikana opiskelijalle annetaan mahdollisuus lisäopetukseen. Opiskelija voi myös saada lisäaikaa tentteihin tai suorittaa tai täydentää tenttiä suullisesti.

- Kaikissa luokissa on videotykit ja opettajat käyttävät sähköistä materiaalia. Opettajat käyttävät myös Moodlea, jonne voidaan jakaa materiaali. Opettajille on annettu ohjeistusta, että luki-opiskelijoille tulisi antaa materiaali etukäteen, Vuorensivu lisää.

Erityisen mielekäs lisä on vapaasti valittava opintojakso "Opi oppimaan", jossa opitaan tunnistamaan oma oppimistyyli ja harjoitellaan oppimisen taitoja. Kurssi on yleishyödyllinen ja siitä voi olla apua jokaiselle.

- Kurssi on pyritty suuntaamaan niille, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia. Kaikki halukkaat ovat aina mahtuneet mukaan. Kurssi tarjotaan kerran lukuvuodessa ja siitä saa myös kaksi opintopistettä. Hyvää palautetta on tullut, yksi opiskelija sanoi, että "Tällainen kurssi pitäisi tarjota kaikille.", Vuorensivu valottaa kurssin tarkoitusta ja jatkaa:

- Tänä vuonna mukana on ollut useita äidinkieleltään ruotsinkielisiä, joilla on lukivaikeus. Tavoitteena on omien oppimisstrategioiden vahvistaminen. Opettajalle kurssi on ollut haasteellinen.

Rohkeutta ja henkistä tukea

Opiskelijaa tuetaan myös harjoittelun aikana, sillä erityisjärjestelyt ovat mahdollisia myös harjoittelupaikan kanssa. Opiskelijaa rohkaistaan kertomaan lukivaikeuksista itse, sillä niitä ei pitäisi piilotella häpeän takia.

Opintojen loppusuoralla on edessä opinnäytetyö, jota varten annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Lisäksi lukilausunto otetaan huomioon kypsyysnäytteen arvionnissa.

Erityisjärjestely -ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota paljon oppimistekniikkaan ja konkreettisiin erityisjärjestelyihin.

Sen sijaan masennus, pelko ja ahdistus voivat vaikeuttaa oppimista, vaikka mitään "todistettavia" oppimisvaikeuksia opiskelijalla ei olisikaan. Opiskelija ei kuitenkaan aina koe tarpeelliseksi tai uskalla kertoa henkilökohtaisista paineistaan.

- Meillä on tiivis yhteistyö opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa. He kuuluvat VAMK:n hyvinvointityöryhmään, jossa kehitetään psykososiaalisen tuen rakenteita ja erilasten oppijoiden asioita ja yleensäkin opiskeluhyvinvointia, Vuorensivu kertoo.

Kehityskeskustelut eivät jää siihen kertaan, kun opiskelija aloittaa opinnot.

- Olen työryhmän puheenjohtaja. Meillä on ryhmäohjaajaperusteinen ohjausjärjestelmä, jossa opiskelija käy säännönmukaiset kehityskeskustelut oman ryhmäohjaajansa kanssa kerran vuodessa, Vuorensivu tarkentaa.


Vaasan ammattikorkeakoulu


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)

Artikkelissa käytetty kuva on luvallisesti hankittu osoitteesta http://www.freedigitalphotos.net