ESOK-hanke 2006-2011

Te vastasitte, me kuuntelimme (osa 2)

Yhdessä eteenpäin –seminaarin jälkeen vierailijoita pyydettiin antamaan seminaarista palautetta sähköisen lomakkeen kautta. Palautteessa annettiin ruusuja, vähän risujakin ja lukuisia hyviä ideoita ja toiveita.

ESOK pyysi Yhdessä eteenpäin -seminaarin vierailta palautetta itse seminaarista, ESOK-verkostosta ja tulevasta ESOK-seminaarista.

KYKY-hankkeen puheenvuoroa kiiteltiin toistuvasti. Se lisäsi opiskelukykyyn liittyvää esteettömyystietämystä ja antoi joillekin vastaajista konkreettista apua työhön liittyen. Tosin esiin tuotiin myös se asia, että puheenvuoro koettiin osittain vanhan kertaukseksi ja sen tilalle olisi haluttu enemmän uutta näkökulmaa.

Seminaarissa oli kolme erilaista opiskelijapuheenvuoroa, jotka saivat varauksetonta kiitosta.

"Oli todella hyvä saada opiskelijoiden ääni kuuluviin! Hyviä ja persoonallisia olivat kaikki kolme."

Palautteissa kuitenkin toivottiin, että opiskelijaedustuksessa olisi voinut olla myös opiskelijoita, joiden näkökulma ei liity fyysiseen esteettömyyteen. Toiveissa on, että opiskelijanäkökulmaa saataisiin myös psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen. Esimerkkinä mainittiin lukivaikeudet.

Tämän näkökulman puute on erinomainen huomio. Se olisi erittäin arvokasta tietoa, että opiskelija kertoisi siitä, miten esteettömyyteen liittyvät toimenpiteet hyödyttävät koulun kaikkia opiskelijoita. Tämä avaisi varmasti useampian passiivisten päättäjien silmiä. Ei silti pidä unohtaa sitä, että joillekin opiskelijoille myös fyysisen esteettömyyden toteutuminen on välttämättömyys.

Yleisesti seminaarilta toivottiin enemmän esimerkkejä sosiaalisista esteistä ja niiden ratkaisuista.

Erityisen arvokkaaksi koettiin verkostoitumisen mahdollisuus, joka toteutui pienryhmäkeskusteluissa ja tauoilla. Seminaarista välittyi hyvä yhdessä tekemisen tunnelma. Keskustelut kollegoiden kanssa piti vireyttä yllä.

Yksi vastaaja ilmoitti, että hän sai paljon eväitä viedä esteettömyyttä eteenpäin omassa korkeakoulussaan. Seuraavaksi hän keskustelee koulunsa johdon kanssa liittymisestä ESOK-verkostoon.

Toiveita ja ideoita

Palautteessa kysyttiin myös, mitä ESOK-verkostolta odotetaan. Annetaan vastausten puhua puolestaan:

"Uusimpia tutkimustuloksia, uusimpia tilastoja, väikkäreitä, OKM:n uusia tuulia."

"Tiedottamista. Ja lisää tiedottamista."

"Saavutettavuutta vielä enemmän kuin esteettömyyttä."

"Lainsäädäntöön vaikuttaminen. Mielestäni nykyinen lainsäädäntö on puutteellinen, se antaa korkeakouluille aivan liian paljon vapautta esteettömyysasiossa. Rahoitus on tottakai myös yksi ongelma. Esteettömyysasiat vaativat resursseja."

"Oppilaitoksissa tulisi korostaa ennakkoluulotonta ja neuvottelevaa asennetta opiskelun käytännön ratkaisuissa. Pyrkimys määritellä opintoalalle soveltumattomuutta esimerkiksi aistivamman perusteella on huolestuttava. Pitäisi korostaa mahdollisuuksien selvittämistä, jottei esimerkiksi apuvälineratkaisuista tietämättömyyden vuoksi oppilaitoksissa otettaisi kielteistä kantaa asioihin."

"Opettajille osaamista ja ymmärtämistä erilaisten oppijoiden kohtaamiseen. Apuneuvoja, ohjeita ja vinkkejä."

"Tekniikan antamien mahdollisuuksien esittelyä laajemmalle yleisölle."

"Asiantuntijoiden palkkaamiseen esille tuomisen tärkeyttä sekä kannustusta korkeakouluihin."

"Pitäisi tehdä tunnetuksi, että esteettömyys edistää monenlaisia ihmisiä: perheellisiä, toisella paikkakunnalla asuvia... esteettömyys hyödyttää kaikkia!"

Kuten tästä otoksesta huomaa, ESOK-verkostolta toivotaan seuraavia asioita: 1) Verkoston jäsenille tiedottamista ajankohtaisista asioista, 2) korkeakoulujen asenteisiin ja lainsäädäntöön vaikuttaminen, sekä 3) kehityksen mukana kulkemista.

Näkökulmaa tulevaan seminaariin

Palautteessa pyydettiin myös antamaan eväitä tulevaa ESOK-seminaaria varten.

Seminaarista toivotaan, että siellä annetaan konkreettisia esimerkkejä ja toimia, miten korkeakouluissa voidaan toteuttaa ja toteutetaan moninaisten opiskelijoiden huomioon ottaminen: viestintä, opiskelijavalinta, tenttikäytännöt, ohjeistukset ja yleinen strategia.

Erityisesti mukaan halutaan lukivaikeuksien huomioiminen.

Toinen toistuva pyyntö on ajankohtaisten ja uusien tutkimustulosten esittely. Tilastot, asiantuntijalausunnot, hankkeet, projektit, väitöskirjat ja ministeriön kuulumiset ovat hyviä aineistoja. Perustiedon jakaminen ei koeta mielekkääksi, esityksellä tulisi uutta sanottavaa.

Lisäksi opiskelijoiden mukanaolo vaikuttaa tärkeältä. Vastaisuudessa toivotaan, että esteettömyyttä esitetään laajalta skaalalta, huomioiden myös psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys.

Me kiitämme vastaajia vaivannäöstä! Palaute on ollut tärkeää ja arvokasta ja sitä tullaan hyödyntämään!

Kiitos.


Te vastasitte, me kuuntelimme (osa 1)

Seminaariohjelma

Yhdessä kuljimme eteenpäin

Loppukeskustelu


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)

Artikkelissa käytetty kuva on luvallisesti hankittu osoitteesta http://www.freedigitalphotos.net