ESOK-hanke 2006-2011

Lukeminen on jokaisen oikeus

Celia-kirjasto tarjoaa lukemisesteisille korkeakouluopiskelijoille saavutettavia kirjoja. Jos kirjastosta ei löydy haluttua kirjaa, sellainen tuotetaan.

Celia-logo

Celia on valtakunnallinen valtion omistama erikoiskirjasto, joka toimii opetusministeriön alaisuudessa. Se tarjoaa lukemisesteisille henkilöille muun muassa ääni- ja pistekirjoja. Lukemisesteen syy voi olla esimerkiksi näkövamma, kehitysvamma, lihassairaudet ja erilaiset luki- ja oppimisvaikeudet, kuten lukihäiriö.

Celian keskuskirjasto toimii Helsingissä, mutta muualla asuvat asiakkaat voivat lainata Celian kautta haluamiaan teoksia omiin kirjastoihinsa. Keskeinen osa Celia-kirjaston palvelua on tuottaa korkeakouluasiakkaille valintakoe- ja kurssikirjoja.

Pääsykokeeseen valmistautuminen aloitettava hyvissä ajoin

Kun päätös hakemisesta oppiaineeseen on tehty, edessä on valintakoekirjojen hankinta. Valintakokeeseen valmistautuminen kannattaakin aloittaa heti päätöksen teon jälkeen. Celian kannalta on tärkeää, että heille tulee kultakin tiedekunnalta hyvissä ajoin tieto käytettävistä valintakoekirjoista, sillä näkövammaisille tarkoitetun saavutettavan kirjan tuottamiseen kuluu Celiassa kaksi kuukautta aikaa. Valintakokeeseen osallistuvalla opiskelijalla on tällöin vastuu ottaa yhteyttä hakemaansa tiedekuntaan ja kertoa lukemisesteistään.

Celian korkeakouluasiakkaaksi liittyminen vaatii Celian nettisivuilta löytyvän verkkoilmoittautumislomakkeen täyttämisen, jonka yhteyteen pitää liittää asiantuntijalausunto omasta lukemisesteestään.

Korkeakouluasiakkaalle tehdyt tenttikirjat ovat pääsääntöisesti yhdistelmäkirjoja, jotka sisältävät kirjan tekstin ja koneäänen. Myös pistekirjoja ja elektronisia oppikirjoja tuotetaan tarvittaessa.

Celian ja korkeakoulujen yhteistyö

Celia on vuoden 2010 alussa käynnistänyt yhteistyötä korkeakoulujen kirjastojen ja tiedekuntien kanssa. Projektin tavoitteena on tehdä Celian palveluita tunnetuksi opiskelijoille ja henkilöstölle.

Tärkeänä päämäränä on kehittää palveluja siten, että valintakoe- ja kurssikirjat olisivat tulevaisuudessa näkövammaisen opiskelijan luettavissa samaan aikaan kuin muillakin opiskelijoilla. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden, oppilaitosten ja Celian välillä.

Tällä hetkellä projektissa on mukana kahdeksan korkeakoulun kirjastoa eri puolelta maata. Celian ja korkeakoulujen yhteistyöhanke päättyy virallisesti tämän vuoden lopussa. Hyvin alkanutta yhteistyön kehittämistä kuitenkin jatketaan.


Eettisellä toiminnalla on pitkä historia

Korkeakoulujen esteettömyysvaatimuksiin on herätty Suomessa oikeastaan vasta 2000-luvulla. Sen takia onkin yllättävää, että nyt elektronisia ja kohokuvioisia sekä ääni- ja pistekirjoja lukemisesteisille tarjoava Celia on toiminut alallaan jo vuodesta 1890 lähtien. Celian alkuperäinen tarkoitus oli "avata kirjallisuuden aarreaitta sokeille".

Nyt Celian kauno- ja tietokirjallisuuden suomenkieliseen kokoelmaan kuuluu lähes 30 000 äänikirjaa, mutta myös vieraskielisiä kirjoja on saatavilla. Celia tarjoaa äänikirjoja CD-levyinä, jotka postitetaan sen tilaajalle muutamassa päivässä. CD-levyä ei palauteta, vaan käytön jälkeen ne hävitetään energiajakeeseen tai sekajätteeseen.

Tulevaisuudessa kirjamateriaali on jopa vielä kätevämmin saavutettavissa, sillä tällä hetkellä Celia kokeilee äänikirjan kuuntelemista suoraan verkosta. Tulevaisuudessa äänikirja on kuunneltavissa kotikoneella heti sen lainaamisen jälkeen.


Tutustu Celiaan - www.celia.fi

Celia-kirjaston aineistotietokanta (Käyttö vaatii rekisteröinnin, mutta aineistoa voi selata myös vierailijana.)


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)