Esok-verkosto

ESOK-verkosto

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

DigiCampus -hankkeen Roadshow

Tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

  • Espoo: Maanantaina 22.10.2018 klo 12-15 Aalto yliopisto. Tietotekniikan talo, sali T6. Konemiehentie 2, Otaniemi, Espoo, pohjakerros.
  • Turku: Tiistaina 23.10. 9-12 Turun yliopisto. Geotalo, Akatemiakatu 1 (kartassa Å6: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx)
  • Tampere: Maanantaina 12.11.2018 klo 9-12 Tampereen yliopisto. B-rakennus 3107
  • Oulu: Tiistaina 13.11.2018 klo 9-12 Oulun yliopisto. Agora
  • Kuopio: Perjantaina 9.11. klo 12-15 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Medistudia MS500

Mikä hanke, mikä ohjelma? Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: DigiCampus -hankkeen Roadshow!

 

Kaikkien korkeakoulua kehittämässä -työseminaari 1.11.2018 Jyväskylässä

Tule mukaan kuulemaan tutkimustuloksia saavutettavuuden nykytilasta Suomen korkeakouluissa ja kehittämään yhdessä korkeakoulujen saavutettavuuskriteereitä ja -ohjelmaa!

OHO!-hanke

  • Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo-rakennus, Piippukatu 2, auditorio D101
  • Osallistujat: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen esteettömyyden, saavutettavuuden ja hyvinvoinnin parissa toimivat henkilöt, järjestöjen edustajat, opiskelijajärjestöjen edustajat, asiantuntijat, korkeakoulujen johdon edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.
  • Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2018: Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen

Työseminaarin järjestää OHO!-hanke yhteistyössä ESOK-verkoston kanssa. Tilaisuus liittyy hankkeen 3. kokonaisuuteen, Unelmana esteetön opiskelu – saavutettavuuden pedagogiikkaa ja peruskriteeristöt.

 

Saatko Selvää -seminaari

Kuuloliitto järjestää kuunteluympäristöä käsittelevän seminaarin Tampereella Hotelli Tornissa tiistaina 23.10.2018.

Seminaari keskittyy koulu-, työ- ja ikääntyneiden toimintaympäristöissä oleviin kuulemisen haasteisiin ja ratkaisuihin. Parhaimmillaan toimiva kuunteluympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, huonoimmillaan se luo esteitä. Kumpaa sinä olet luomassa?

HUOM!!! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.9.2018. Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

Taidoilla työelämään - työllistymisen mahdollisuudet -seminaari

Keskiviikkona 29.8.2018 klo 9-16 Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa.

Ilmoittautuminen 20.8.2018 mennessä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Taidoilla työelämään - työllistymisen mahdollisuudet -seminaarista

 

Opiskelijoiden moninaisuus korkeakoulujen rikkautena -seminaari

21.5.2018 TAMK, Auditorio G00-10, Kuntokatu 3, Tampere

Seminaariin on mahdollista osallistua paikan päällä tai katsoa asiantuntijapuheenvuorot jälkikäteen tallenteina. Ilmoittautuminen 14.5.2018 mennessä. Lue lisää.

OHO!-hankeKOPE-hanke

Korkeakoulujen verkkosivuilla vain harvoin tietoa opiskelun esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

OHO! –hankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hanke) yhteydessä kartoitettiin syksyllä 2017, miten helposti opiskeluun liittyvät esteettömyys- ja saavutettavuustiedot ovat löydettävissä ja luettavissa kaikkien maamme nykyisten 15 yliopiston ja 25 ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Parantamisen varaa löytyy lähes kaikilta korkeakouluilta. Lue lisää Korkeakoulujen saavutettavuus sirpaletietona verkkosivuilla.

Saavutettavuusdirektiivin lähtökohtana ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

Opiskelijajärjestöjen ja ESOK-verkoston saavutettavuustapaaminen Valtiovarainministeriössä 14.12.2017

Tekniseltä ja byrokraattiselta kuulostava saavutettavuusdirektiivi auttaa korkeakouluja kehittämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon, myös korkeakoulujen, verkko- ja mobiilipalveluiden saavuttavuuden minivaatimukset. Valtiovarainministeriön Markus Rahkolan mukaan tavoitteena on saada kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1.9.2018 alkaen. Käytännössä 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen tulee vastata Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.0) AA-tason vaatimuksia 23.9.2019 alkaen.

Tapaamisen osanottajat seuraavat diaesitystä.

KUVA: keskustelussa mukana Valtiovarainministeriön, SYLin, SAMOKin, Aalto-yliopiston, JAMKin, JYn ja TYn edustajat

Tarve kehittää verkkopalvelujen ja -sisältöjen saavutettavuutta on tunnistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiraporteissa, joissa korkeakoulujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä on kartoitettu. Tyypillisiä ongelmia verkkosivuilla ovat muiden muassa tekstivastineiden puuttuminen kuvilta sekä taustan ja tekstin värien riittämättömät kontrastit. Myös erilaisten lomakkeiden, oppimisalustojen ja oppimateriaalien käyttämisessä on ilmennyt monenlaisia haasteita varsinkin erilaisia apuvälineitä käyttäville opiskelijoille ja henkilöstön jäsenille.

Saavutettavuuden ottaminen huomioon jo ratkaisujen suunnitteluvaiheessa on yleensä tuloksellisinta. ESOK-verkosto jatkaa monitahoista yhteistyötään seminaarien, ohjeistusten ja koulutusten toteuttamiseksi, että digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyt saadaan yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden käyttöön.

Tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja korkeakoulujen saavutettavuudesta:

Tämän sivun aikaisempiin sisältöihin