Esok-verkosto

ESOK-verkosto

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

ACCESS4ALL edistää esteetöntä opiskelua Euroopassa

Erasmus+ -hanke ACCESS4ALL (2015-2018) edistää nuorten koulutuksellista ja sosiaalista osallisuutta. Hanke järjestää 27.9.2016 Bergamossa, Italiassa kaikille avoimen konferenssin "Good practices for equity and inclusion in Higher Education". Konferenssissa esitellään hankkeessa kerättyjä korkeakouluopintojen esteettömyyttä edistäviä hyviä käytänteitä Espanjasta, Italiasta, Portugalista, Romaniasta, Suomesta ja Yhdistyneistä Kuningaskunnista.

Hankkeen tavoitteena on edistää aliedustettujen ja epätyypillisten opiskelijaryhmien koulutuksellista jaKuusi opiskelijaa kampusalueellasosiaalista osallisuutta mm. tuottamalla korkeakoulujen käyttöön ohjeistuksia, strategioita ja mittareita, jotka edistävät haavoittuvimpien ja ei-perinteisten opiskelijoiden yliopistoon pääsyä, opintojen jatkuvuutta ja opintomenestystä. Suomea hankkeessa edustaa Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta.

Lisätietoja ja yhteydenotot: Projektitutkija Tiina Mäkelä tiina.m.makela@jyu.fi.

Lisää tietoa verkkosivuilla:

Creating Accessible Digital Educational Contents

Maksuton koulutus esteettömien dokumenttien ja audiovisuaalisten sisältöjen tekemisestä

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta esteettömien sähköisten dokumenttien ja audiovisuaalisten sisältöjen tekemisestä opettajille ja muille, jotka tekevät sähköisiä oppimateriaaleja tai haluavat tutustua kyseiseen aiheeseen.

Koulutus toteutetaan 1.-5. elokuuta 2016 klo 14:00-17:45 lähiopetuksena ja sen jälkeen verkko-opetuksena Moodlessa elokuun aikana. Lähiopetuspaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 6, Leppävaara, Espoo

Opettajina toimivat Dr. Antonio García Cabot ja Dr. Eva García López, University of Alcalasta, Espanjasta. Opetuskokonaisuus on kehitetty 10 yliopiston yhteistyönä ESVI-AL-projektissa (http://www.esvial.org) espanjaksi ja nyt se järjestetään ensimmäistä kertaa englanniksi. Myös opetusmateriaali on käännetty englanniksi. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen:

Autismin kirjon opiskelijat korkeakoulussa

Hyvien käytäntöjen oppaita koulutuksen suunnitteluun, opetukseen ja tukeen

EU-projekti Autism&Uni kartoitti autismin kirjoon kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä viidessä maassa. Tulokset ovat nyt tarjolla kolmessa pdf-muotoisessa oppaassa

Autism@Uni-projektin johtaja Marc Fabri

 • Korkeakoulujen hallinnolle ja päättäjille
 • Opetushenkilökunnalle
 • Opiskelijoiden tukipalveluja toteuttaville ammattilaisille korkeakouluissa ja niiden ulkopuolella.

Oppaiden sähköiset versiot voi ladata sivulta http://www.autism-uni.org/bestpractice/best-practice-guides-finnish/ Suomenkielisen version ohella sähköiset oppaat ovat saatavilla myös englannin-, hollannin-, puolan- ja espanjankielisinä.

Myös painettuja versioita suomenkielisistä oppaista toimitetaan korkeakoulujen esteettömyydestä vastaaville työntekijöille sekä muille kiinnostuneille niin kauan kuin painosta riittää.

Tiedustelut toukokuun aikana: autism-uni(at)keskuspuisto.fi. Hanke on päättymässä, mutta tulevaisuudessa oppaiden levittämistä jatkaa Autismi- ja Aspergerliitto ry. (Kuvassa Autism&Uni-hankkeen johtaja tri. Marc Fabri).

Saavutettavuus - haaste vai mahdollisuus korkeakoulutuksessa?

Seminaari saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden ajankohtaisista kysymyksistä 6.4.2016 Turussa

Opiskelijoita lukusalissa

 • Aika: Keskiviikko 6.4. klo 12-16
 • Paikka: Turun yliopisto, Assistentinkatu 5, Educarium, 20500 Turku Sijainti kartalla
 • Järjestäjät: Turun yliopisto ja ESOK-verkosto

Seminaariin ovat tervetulleita korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat ja kaikki esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisestä kiinnostuneet.

Lisätiedot: esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä, sähköposti: papiet@utu.fi, puhelin: 02 333 6235

Ohjelma

12:15-12:30 Seminaarin avaus, Birgitta Vuorinen, opetusneuvos, Opetus-ja kulttuuriministeriö

12:30-13:00 Uusi yhdenvertaisuuslaki korkeakoulujen näkökulmasta, Jukka Kumpuvuori, OTM

13:00-13:30 Korkeakoulujen opiskelijoille suunnatun saavutettavuuskyselyn tuloksia, Tiia Villa, tutkija, Otus

13:30-14:00 Kahvitauko, mahdollisuus tutustua näyttelyyn ja siirtyminen teemaluennoille/työpajoihin

14:00- 15:30 Vaihtoehtoiset teemaluennot/työpajat

 • Erilaisten oppijoiden tukeminen ja saavutettavat opiskelumateriaalit
  • E-aineistojen saavutettavuus lukemisesteisille opiskelijoille, Katriina Tiainen, kirjastonhoitaja, Kirsi Ylänne, projektipäällikkö, Celia-kirjasto
  • Teknologian hyödyntäminen erityistarpeisen korkeakouluopiskelijan ohjauksessa ja työllistymisessä.(lehtori Irmeli Lignell, lehtori Päivi Pynnönen ja yliopettaja Merja Saarela, HAMK
 • Opetuksen saavutettavuuden ja opiskelun esteettömyyden toteutumisen arviointi
  • Kokemuksia erityisjärjestelyjen toteutumisesta ja opintojen saavutettavuudesta Tampereen yliopistossa, Susanna Hartikainen, opintosihteeri, saavutettavuusyhteyshenkilö, Tampereen yliopisto
  • Opiskelijoiden kokemuksia opiskelun saavutettavuudesta Turun alueen korkeakouluissa ja mitä sitten tapahtui, Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto

15:45 Päätössanat, Riitta Pyykkö, opetuksesta vastaava vararehtori, Turun yliopisto

Kahvitauon aikana eri toimijat esittelevät korkeakoulutuksen saavutettavuutta edistäviä hankkeita ja oppimisen esteettömyyttä tukevia apuvälineitä.

Piirros pyörätuolissa tietotyötä tekevästä lintuhahmosta

Saavutettavat sisällöt -koulutus korkeakoulujen henkilöstölle

ESOK-verkoston Stivi-hanke järjestää maksuttoman koulutuksen, jossa esitellään saavutettavuuden tärkeimmät perustelut ja opastetaan saavutettavien asiakirjojen, esitysten, multimedioiden ja verkkosivujen laadintaan.

Koulutuksen ajankohdat ja -sisällöt:

 • 21.1.2016 klo 13-15 Kielen ja hahmotettavuuden merkitys saavutettavuudessa
 • 28.1.2016 klo 13-15 Saavutettavat asiakirjat
 • 4.2.2016 klo 13-15 Tekstigrafiikkaesitykset ja saavutettavuuskysymykset
 • 11.2.2016 klo 13-15 PDF-tiedostot ja saavutettavuus
 • 18.2.2016 klo 13-15 Multimediasisällöt
 • 25.2.2016 klo 13-15 Verkkosivut ja saavutettavuuskysymykset

Piirros nojatuolissa äänikirjaa kuuntelevasta lintuhahmosta.

Koulutuksiin osallistutaan kirjautumalla osoitteeseen https://connect.jyu.fi/stivi/ mielellään vähän ennen koulutuksen alkamista. Koulutusten esitysmateriaalit ja tallenteet tulevat saataville myöhemmin. Koulutuksen toteuttaa Avaava, tarvitessasi lisätietoa, ota yhteyttä juha.sylberg@avaava.fi, 046-9230905.

Koulutus on hyödyllinen kaikille korkeakoulujen henkilöstön jäsenille, jotka tuottavat asiakirjoja tai sisältöjä ja toivovat ne yhdenvertaisesti mahdollisimman monien käytettäviksi.

Erityisen toivottavaa on, että koulutukseen osallistuvat opetuksen, viestinnän, IT-palvelujen ja kirjastojentehtävissä toimivat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa laajemmin henkilöstön osaamiseen ja korkeakoulun toimintatapoihin.

Tarkemmat tiedot koulutuksen toteutuksesta ja sisällöistä

Piirrokset: Kaisa Leka

Esteetön Suomi -palkinto Aalto-yliopiston kandidaattikeskukselle

Vuoden 2015 Esteetön Suomi -palkinto on myönnetty Aalto-yliopiston kandidaattikeskukselle Espoossa. Palkinto luovutettiin Apuvälinemessujen avajaisten yhteydessä Tampereella 5.11.2015.Saliin esteetön pääsy, ylimmäisen penkkirivin tilalle rakennettu uudet pyörätuolipaikat

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka valtakunnallisesti merkittävällä tavalla toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon saajan valitsi viisijäseninen palkintolautakunta, johon kuuluvat edustajat Invalidiliitosta, Rakennustietosäätiö RTS:stä ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta.

Aalto-yliopiston kandidaattikeskus eli entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus on Alvar Aallon suunnittelema. Rakennuksen arvo suojelukohteena asetti erityisiä vaatimuksia korjaamisen suhteen, jotta tiloista saatiin kaikille henkilöille toimivat ja soveltuvat. Korjaus- ja muutostöiden suunnitteluvaiheeseen otettiin mukaan henkilöstöä ja opiskelijoita sekä kuultiin Espoon vammaisneuvoston näkemyksiä. Opiskelijoiden esteettömät, vapaat oppimistilat kandidaattikeskuksessa

Peruskorjauksessa toteutettiin esimerkiksi esteettömät reitit sisäänkäynneiltä kaikkiin kerroksiin ja suojeltujen luentosalien esiintymistasoille sekä kiinnitettiin erityistä huomiota valaistukseen ja opastukseen. Korjaus- ja muutostöiden pääsuunnittelijana toimi Arkkitehdit NRT Oy ja pääurakoitsijana NCC Rakennus Oy. Muutos- ja korjaustyöt valmistuivat vuonna 2015.

Palkintolautakunta jakoi tänä vuonna myös kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Lakeuden Elämysliikunta ry:n puheenjohtaja Hannu Salo, arkkitehti Tapio Kaasalainen sekä Vantaan Festivaalit Oy/Ruisrock.

Kuvat: Aalto-yliopisto, Tuomas Uusheimo.

Vallitsevat asenteet vaikeuttavat niiden nuorten koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä

Koulutus- ja työelämäpolkujen kirjo on moninainen nuorilla, joilla on ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymä, selviää tuoreesta haastattelututkimuksesta Erityinen polku tulevaisuuteen. Joukkoon lukeutuu korkeasti kouluttautuneita, erilaisia koulutuksia ja töitä kokeilleita ja keskeyttäneitä sekä niitä, joille opinnoista ja työstä suoriutuminen on vaikeampaa.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteet koetaan haastaviksi erityisesti niiden nuorten keskuudessa, joilla on Aspergerin oireyhtymä. ADHD puolestaan tuottaa haasteita abstrakteissa tehtävissä, joilla ei välttämättä ole kytköstä aiempaan kokemukseen.

Esimerkiksi opintojen arvioinnissa, työhaastatteluissa sekä yhteistyöprojekteissa korostetaan itseilmaisuun, sosiaalisuuteen ja dynaamisuuteen liittyviä taitoja. Nuoret, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä, saattavat tulla väärinymmärretyiksi ja jopa syrjityiksi näissä tilanteissa.

Oireyhtymiin liittyy kuitenkin erityispiirteitä ja niiden mukanaan tuomia vahvuuksia, jotka ovat hyödyllisiä opinnoissa ja työelämässä. Tällaisia ovat esimerkiksi tarkkuus ja huolellisuus sekä innovatiiviset ajattelu- ja ongelmanratkaisumallit.

Diagnoosin saaminen on ollut monelle nuorelle omia erityispiirteitä ja niihin liittyvää ymmärrystä vahvistava kokemus. Omaa koulutus- ja työelämäpolkua on diagnoosin myötä alettu hahmottaa uudella tapaa, mikä on saattanut myös vaikuttaa opiskelu- ja työmotivaation kehittymiseen.Vahvuuksien tunnistaminen edellyttää kuitenkin myös oireyhtymiä koskevan tiedon ja ennakkoluulottomuuden kehittämistä opiskelu- ja työkulttuureissa.

Myös ennakoitavat ja selkeät tehtävät sekä avoin ja joustava keskusteluyhteys ohjaajien ja opiskelijoiden tai työnantajien ja työntekijöiden välillä tukevat opintojen ja työn sujumista nuorilla, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkijat Elina Lavikainen ja Tiia Villa haastattelivat syksyllä 2014 ja keväällä 2015 opiskelu- ja työkokemuksistaan 14 nuorta, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Sekä selvitys (Erityinen polku tulevaisuuteen) että nuorten kertomukset (Erityisiä uratarinoita) löytyvät PDF-muodossa osoitteesta www.erityiseturatarinat.fi.

Käytännön opas saavutettavien sisältöjen tuottamiseen

Jos olet kiinnostunut tekstidokumenttien, esitysgrafiikan, verkkosivujen ja multimedian saavutettavuudesta mahdollisimman laajalle käyttäjäjoukolle, kannattaa tutustua Guide for creating accessible digital content -oppaaseen (pdf-tiedosto).

Oppaassa kerrotaan tiivisti mitä saavutettavuus tarkoittaa ja miten se käytännössä toteutetaan. Ruutukaappauksin havainnollistetaan, miten yleisimmin käytetyillä sovelluksilla (Word, PowerPoint) tehdään tekstejä, PDF-aineistoja ja esityksiä, jotka ovat esteettömästi käytettävissä erilaisin apuvälinein ja ottavat huomioon erilaisten käyttäjien ja käyttötilanteiden vaatimukset.

Oppaasta selviää myös, mitä tulee ottaa huomioon saavutettavien verkkosivujen, videoiden ja äänikirjojen toteuttamisessa. Seikkaperäisen ohjeistuksen lisäksi esitellään keskeisiä arviointikohtia ja testejä, joilla voidaan nopeasti löytää erilaisten aineistojen suurimpia ongelmia.

Testin tulos: esteetön PDF-tiedosto

Valitun linjan mukaisesti opas läpäisee virheettömästi verkossa toimivan PDF-tiedostojen testin (eAccessibility PDF Check) ja oppaan laatijat saavat onnittelut esteeettömästä tuloksesta.

Saavutettavuuteen sisältyvästä osaamistarpeesta kertoo, että aiheen tarkasta rajauksesta huolimatta oppaaseen on karttunut sivuja yli 200. Kysymys on perustiedosta, jonka tulisi olla käytössä jokaisella vastuullisella kouluttajalla ja yhteisöviestijällä digitaalisia sisältöjä laatiessaan.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koulutuksen saavutettavuuden totetuttamisessa on tarkasteltu suomeksi ESOK-verkoston toteuttamassa Stivi-suosituksessa.

Guide for creating accessible digital content -oppaan toteuttaja on kymmenen eri yliopiston yhteinen ESVI-AL-projekti (http://www.esvial.org), jossa Suomea on edustanut Metropolia Ammattikorkeakoulusta Markku Karhu.

Yhdenvertaisuus opintojen ohjauksessa -koulutus 30.1.2015 - osallistu verkossa!

Esityksissä käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Millaisia yhdenvertaisuusvaikutuksia opinto-ohjauksella on?
 • Mitä kokemuksia nuorilla on opintojen ohjauksen vaikutuksesta heidän tulevaisuuteensa?
 • Miten yhdenvertaisuussuunnittelulla voidaan kehittää opinto-ohjausta?

Yhdenvertaisuus opintojen ohjauksessa koulutuksen materiaalit ja tallenteet saatavilla 31.3.2015 saakka.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjausalan ammattilaisten kykyä edistää oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta sekä tunnistaa rakenteellista syrjintää. Koulutuksessa esitellään:

Koulutuksen sisällöistä tarkemmin koulutuksen ohjelmassa.

Lisätietoja: Liisa Männistö, Oikeusministeriö, liisa.mannisto@intermin.fi / 050 399 8335.

Paikallisesti koulutus järjestetään Jyväskylän yliopistossa. Osallistujia ovat lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat, peruskoulujen oppilaanohjaajat sekä muut ohjausalan ammattilaiset ja opiskelijat.

Ilmoittautuminen koulutukseen paikallisesti on päättynyt, mutta Yhdenvertaisuus opintojen ohjauksessa -koulutuksen tiedot löytyvät Yhdenvertaisuus.fi -sivuilta

Tilaisuuden järjestävät Oikeusministeriön koordinoima Yhdenvertaisuus etusijalle YES7-hanke yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Kohtaamo-projektin kanssa.

Autismin kirjon opiskelija korkeakoulussa - kerro kokemuksistasi!

Autism&Uni -projekti kerää kokemuksia opiskelusta Asperger- ja autistisilta henkilöiltä, heidän tukijoiltaan ja vanhemmiltaan, sekä korkeakoulujen työntekijöiltä.

Tavoitteena on lisätä autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden tietoisuutta opiskelumahdollisuuksista sekä kehittää tukea koulutukseen hakemiseen ja opiskeluun.

Kerro kokemuksesi vastaamalla suomenkieliseen kyselyyn syys-lokakuun aikana.

Autism&Uni -projektissa (2013-2016) kehitetään interaktiivinen ohjelmistosovellus opiskelutaitojen itseopiskeluun ja tukea tarjoavan ammattilaisen avuksi. Lisäksi hanke julkaisee parhaat käytännöt ja arviointiraportit kaikilla hankekumppanien kielillä: suomi, englanti, puola, hollanti ja espanja.

Lisätietoa Autism&Uni Facebook-sivulta tai sähköpostilla projektityöntekijä Heta Pukilta.

Creating Accessible Digital Educational Contents

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta esteettömien sähköisten dokumenttien ja audiovisuaalisten sisältöjen tekemisestä opettajille ja muille, jotka tekevät sähköisiä oppimateriaaleja tai haluavat tutustua kyseiseen aiheeseen. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumisesta.

Tieto korkeakoulujen esteettömyydestä saavutettavaksi opiskelijoille Euroopassa!

MapAbility-hanke kartoittaa korkeakoulujen esteettömyyttä ja siihen liittyviä palveluja eri puolilla Eurooppaa.

Kartoituksen perusteella hanke laatii verkkosivut, joilta opiskelijat ja muut kiinnostuneet saavat vaivattomasti tietoa opiskelun esteettömyydestä.

Kyselyssä kartoitetaan sekä Palvelut vammaisille opiskelijoille että Korkeakoulun rakennetun ympäristön esteettömyys. Tutustu englanninkielisiin kyselylomakkeisiin .

Hanketta koordinoivat Euroopan Komissio ja Erasmus Student Network. Kyselyä käytännön toteuttamisessa ovat mukana Erasmus Student Networkin paikalliset toimistot Suomessa. Vastauksia odotetaan kaikilta korkeakoulujen esteettömyyskoordinaattoreilta toukokuun puoliväliin mennessä.

MapAbility-hanke julkaisee korkeakoulujen esteettömyyssivuston toukokuussa Brysselissä. Esteettömyystiedon päivittäminen on kuitenkin jatkuva prosessi, näin ollen kyselyyn voi vastata toukokuun jälkeenkin.

Esteettä työelämään - tallenteita ja tuleva tapahtuma

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja VATES-säätiön järjestämässä Esteettä työelämään -tapahtumassa 4.2.2014 kuultiin korkeakoulutuksen ja työelämän esteettömyydestä asiantuntijoita ja kokemuspuhujia. Palautteiden perusteella osallistujat pitivät tapahtuman esityksiä hyödyllisinä. Lue lisää ja tutustu tallenteisiin!

HUOM! VATES-säätiö ja yhteistyötahot järjestävät seuraavan Esteettömästi työelämään -tilaisuuden Helsingissä Aalto-yliopistossa 19.5.2014 klo 12-16. Tilaisuus on suunnattu pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille, korkeakouluista valmistuneille, työnantajille ja kaikille, joita asia kiinnostaa. Lisätietoa tulossa 23.4. osoitteeseen www.vates.fi/esteettomasti_tyoelamaan .

Aalto yliopiston uudelle oppimiskeskukselle palvelukonsepti käyttäjälähtöisesti

Ylikirjastonhoitaja Eeva-Liisa Lehtonen kertoo, että uusi palvelukonsepti tukee kirjaston muodonmuutosta monikanavaiseksi, eläväksi oppimiskeskukseksi – osaksi oppimisympäristöä.

Uusien palvelujen konseptointi käynnistettiin tunnistamalla kirjaston eri käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Aiheesta laajemmin Aalto-yliopiston sivuilla: Uudelle Oppimiskeskukselle palvelukonsepti käyttäjälähtöisesti

Asenteet ja tiedon puute suurimpia esteitä vammaisten oikeuksien toteuttamisessa

"Baltian maissa tämän hetken suurimpana ongelmana on tiedon puute vammaisten oikeuksista. Pohjoismaissa huolta aiheuttaa asenneilmapiirin koventuminen". Lue Paula Pietilän raportti Euroopan Itsenäisten Elämän Verkoston (ENIL) tapaamisesta marraskuussa 2013.

Englannin korkeakoulujen esteettömyysmarkkinat

Kolmen korkeakoulun (JAMK, JY ja TY) Erasmus-matkalaiset tutustuivat syyskuussa Englannin korkeakoulujen esteettömyyteen. Mistä keskusteltiin Kentin ja Brunelin yliopistoissa? Mitä tuli esille näkövammais- ja luki-vaikeusjärjestöissä? Olisiko meillä jotain opittavaa?

Lue Englannin korkeakoulujen esteettömyysmarkkinat:

Vierailijat katsomassa opiskelijatapahtumaa ulkona, etäällä Canterburyn tuomiokirkon tornit

  Kohti inklusiivista korkeakoulua: Disability on Higher Education -konferenssi 2013

  Paula Pietilä

  innsbruck"Disability on Higher Education" -konferenssi järjestettiin kahdeksannen kerran Itävallan Innsbruckissa 21-26.7.2013. Ohjelma oli edellisvuosien tapaan runsas, niin määrällisesti kuin aiheiltaan. Osallistujia oli sen sijaan hieman aiempia seminaareja vähemmän.

  Tänä kesänä pohdittiin korkeakoulujen toiminnan kehittämistä inkluusion ja vammaistutkimuksen näkökulmista. Esillä olivat tällä kertaa erityisesti kansainvälistä opiskelijavaihtoa, saavutettavaa oppimateriaalia ja vammaisasioiden koordinaattoreiden roolia käsittelevät teemat.

  Miten asiantuntijuus vammaiskysymyksissä voidaan määritellä?

  Professori Alan Hurst kertoi Iso-Britanniassa kehitteillä olevasta toimintamallista, jossa pyritään määrittelemään asiantuntijuutta vammaiskysymyksissä. Määrittelyä tarvitaan, koska korkeakoulujen vammaisasioiden neuvojilla on usein hyvin erilaisia koulutustaustoja ja näin ollen myös toisistaan eroavia ammatillisia valmiuksia. Toisaalta neuvojien työnkuvaa pitäisi voida arvioida ja vertailla jollakin yhteisellä mittarilla.

  Korkeakoulun vammaisasioiden neuvoja tai muu vammaisalan asiantuntija toimittaa hakemuksensa arviointipaneelille (The National Association for Disability Practioners, NAPD) ja joutuu suorittamaan erilaisia kirjallisia tehtäviä osoittaakseen perehtyneisyytensä omaan alaansa. Paneeli arvioi esimerkiksi hakijan tietämystä lainsäädännöstä, vammaistutkimuksesta, kurssien suunnittelusta ja arvioinnista ja tukitoimista, niin inhimillistä kuin teknisistäkin. NADP tarjoaa arvioinnin hakijalle myös tukea, esimerkiksi osoittamalla mentorin.

  Saavutettavuus edelleen haaste korkeakouluille

  Saksassa opetusministeriön rahoittama National Centre of Competence for the Inclusion of Students with Disabilities teki 2012 laajan selvityksen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden opiskelijoiden käyttämistä opiskelujärjestelyistä ja ohjauspalveluista (http://www.best-umfrage.de/English_Version).

  Tutkimuksessa todettiin, että 7 %:lla kaikista korkeakouluopiskelijoista oli jokin vamma tai sairaus, joka vaikutti opiskeluun osallistumiseen. Tämä ryhmä oli koostumukseltaan varsin heterogeeninen. Tavallista oli, että vamma tai sairaus oli näkymätön (94 %). Yleisimpiä olivat psyykkiset sairaudet ja krooniset, somaattiset sairaudet.

  Opiskelijat kokivat eniten puutteita saavutettavien oppimateriaalien saannissa ja kaipasivat lepotiloja kampukselle. Opinnoissa haasteellisimpana koettiin ajankäyttöön liittyvät pulmat kursseilla ja tenteissä sekä itse luento- ja tenttitilanteet. Syiksi puutteisiin nähtiin opettajien valmistautumattomuus erilaisten järjestelyjen toteuttamiseen tai että kyseinen järjestely ei ollut kurssin ohjeistuksen mukainen.

  Huomattava osa opiskelijoista ei myöskään halunnut erityiskohtelua eikä kokenut kuuluvansa vammaisten opiskelijoiden viiteryhmään. Toisaalta yli puolet tutkimukseen osallistuneista eivät olleet tietoisia mahdollisuudesta saada järjestelyjä.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuuden haasteena korkeakouluissa on esteettömän fyysisen ja kommunikaatioympäristön luominen ja se, miten markkinoida ohjauspalveluja myös kaikille vammaisille opiskelijoille houkuttelevalla tavalla sekä opettajien tietoisuuden lisääminen vammaisten opiskelijoiden tarpeista ja esteettömyydestä.

  Opintoneuvonnassa painopiste diagnoosista opintojen sujumiseen

  Sharon Downs Arkansasin yliopistosta kertoi haastattelumetodista neuvontatilanteissa. Lähtökohtana metodissa ovat opiskelijan ilmaisemat saavutettavuutta koskevat tarpeet. Neuvontatilanteesta on lisäksi pyritty poistamaan kaikki lääketieteeseen tai diagnosointiin liittyvät piirteet. Neuvonnassa työskentelevillä ei ole enää vastaanottoa, vaan puhutaan tapaamisista.

  Sini ja Paula käyttämässä puheenvuoroaan.Mikäli opiskelijan kokeman opiskeluesteen, opiskelijan tilanteen ja opiskelun erityisjärjestelyn/mukautuksen välillä on selkeä yhteys, ei lääkärintodistusta tai asiantuntijalausuntoa tarvita vahvistamaan järjestelyjen tarvetta. Näkökulman muutos vaikuttaa olennaisesti myös ohjaajien työnkuvaan, kun keskiössä eivät enää ole opiskelijan vamma tai sairaus, vaan opiskeluympäristön esteet.

  Millaisia nämä muutokset ovat käytännössä ja millaisia vaikutuksia näkökulman muutoksella on yliopistoyhteisössä, jäivät esityksessä yleisön pohdittaviksi kysymyksiksi.

  Paula Pietilän ja Sini Piipon (kuvassa) esitys konferenssissa oli Accessibility in International Exchange - Resource or Challenge to Higher Education? Suomesta ei tällä kertaa ollut muita osallistujia.

  Kaikki konferenssijärjestäjille lähetetyt esitykset löytyvät osoitteesta http://trac.uno.edu/conf/2013PresentationPowerPointsandHandouts.htm.

   

  Tämän sivun aikaisempiin sisältöihin