Esok-verkosto

ESOK-verkosto

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSAL DESIGN

June 9 - 11 2021 at Dipoli, Aalto University, Espoo

"The conference is targeted at professionals and academics interested in the theme of Universal Design related to the built environment, transport as well as knowledge and information transfer. The conference provides research knowledge and best practices from all over the world."

For more information please visit the website UD2020 (https://ud2020.aalto.fi/).

OHO!-hankeen symposium 14.-15.11. Jyväskylässä

OHO!-hanke OHO-hanke järjestää symposiumin kaikille korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakouluyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille. Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen.

Yhteiseen korkeakouluun -seminaari

1.10.2019 klo 9.30 - 16.00. Verkatehdas, Hämeenlinna

Kolme henkilöä pöydän äärellä ideoimassa

Ilmoittautuminen 23.9. mennessä!

Tule kuulemaan uusinta tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeista ja kehittämään menetelmiä edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta korkeakouluissa! TUURA- ja OHO! -hankkeet.

Katso ohjelmatiedot ja ilmoittautuminen:

Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education - ilmoittaudu konferenssiin!

Digitaalisten päätelaitteiden yksilöohjaus

Ilmoittautuminen on käynnistynyt elokuussa 28.-29.8. Jyväskylässä järjestettävään Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education -konferenssin.

Konferenssi on maksuton, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Towards inclusive eLearning - Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education conference welcomes staff and teachers from higher education institutions. The programme is free of charge. Read more on the conference website!

Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpaja Aalto-yliopisto 10.6.2019 kello 13:00–16:00

Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpajassa pureudutaan kolmeen saavutettavuusdirektiivin osa-alueeseen, joissa korkeakoulujen yhteinen näkemys voisi edistää verkkopalvelujen saavutettavuutta:

 • Videoiden tekstitys
 • Saavutettavuusseloste
 • ”Kohtuuton rasite”

Työpaja järjestetään Aalto-yliopiston kampuksella, Kandidaattikeskus Otakaari 1, U9.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö osallistuu työpajaan.

Katso tarkemmat tiedot Tapahtumat, Aalto-yliopisto: Työpaja

Kaikkien korkeakoulu - Kynnyksetön kansainvälisyys

ESOK-seminaari, Aalto-yliopisto 15.4. klo 9:30-16:00.

Aamupäivällä esitellään OHO!-hankkeen kansallisten saavutettavuuskyselyjen satoa, erityisesti korkeakoulujen johdolle ja opetushenkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksia. Aamupäivän osuus on suomeksi.

Iltapäivän osuudessa esitellään opiskelijavaihdon saavutettavuutta, erityisesti Pohjoismaisesta näkökulmasta. Puhujina ovat mm. Maria Montefusco (Secretary of the Council on Nordic Cooperation on Disability at the Nordic Welfare Centre) ja vammaisasioiden koordinaattori Tina Teljstedt Karoliinisesta Instituutista. Iltapäivän seminaariosuus on englanninkielinen.

ESOK-seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen Aalto-yliopiston sivuilla

Inclusive Design 24 saavutettavuuswebinaarit verkossa

Etkö ehtinyt mukaan saavutettavuusmaratoniin? Lokakuun 11. päivän Inclusive Design 24 -tapahtuman tallenteet YouTubessa tarjoavat saavutettavuuden edistäjälle ja toteuttajalle monipuolisen kattauksen.

Ruutukaappaus Id24-ohjelmasivulta

 • Bruce Lawson and Seren Davies This is for everyone
 • Jared Smith Peeling Back the Layers of Web Accessibility
 • Peter Grucza Considering Accessible HTML Forms, JavaScript & WAI-ARIA
 • Marcos Cáceres How Web Payments will make paying for things more accessible on the web
 • Thaddeus Cambron Addressing Trauma and Stressor Related Disorders
 • Sarah Pulis and Andrew Arch Using cognitive walkthroughs to better review designs for accessibility
 • Srinivasu Chakravarthula Accessible Websites with Wordpress
 • Sergei Kriger Accessible Charts Done Right
 • Damien Senger Readability & Web: Let's build great inclusive projects
 • Eriol Fox Diverse representations in design and awkward conversations with colleagues
 • Almero Steyn Killing accessibility with five words
 • Bindu Upadhyay and Anna Hornberger Understanding cultural differences and their impact on design
 • Alastair Campbell WCAG 2.1 What's new and what to do with it
 • Dafydd Henke-Reed Elegant Accessibility
 • David Caldwell Building inclusive products for vulnerable circumstance
 • Brendan Roach and Lucy Ruck Tackling disability as a global business issue
 • Sarah Boland and Damon Barry A Co-Design approach for automated cooking appliances. Applying Domain Specific Languages for an interactive personal cooking assistance
 • Thomas Logan Let's Make Maps Widely Accessible
 • Reinaldo Ferraz The power of alt and lang attributes
 • Glenda Sims and Wilco Fiers A11Y Wars: The Accessibility Interpretation Problem
 • Eric Bailey Working with High Contrast Mode
 • Andy Bell The power of progressive enhancement
 • Kathleen McMahon Accessibility-flavored React components make your design system delicious!
 • Aaron Gustafson Better performance === greater accessibility
 • The after party

Koko Inclusive Design 24 -ohjelma YouTubessa

Inclusive Design 24 (#ID24) / 11 October 2018 -tapahtuman kotisivu

DigiCampus -hankkeen Roadshow

Tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

 • Espoo: Maanantaina 22.10.2018 klo 12-15 Aalto yliopisto. Tietotekniikan talo, sali T6. Konemiehentie 2, Otaniemi, Espoo, pohjakerros.
 • Turku: Tiistaina 23.10. 9-12 Turun yliopisto. Geotalo, Akatemiakatu 1 (kartassa Å6: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx)
 • Tampere: Maanantaina 12.11.2018 klo 9-12 Tampereen yliopisto. B-rakennus 3107
 • Oulu: Tiistaina 13.11.2018 klo 9-12 Oulun yliopisto. Agora
 • Kuopio: Perjantaina 9.11. klo 12-15 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Medistudia MS500

Mikä hanke, mikä ohjelma? Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: DigiCampus -hankkeen Roadshow!

 

Kaikkien korkeakoulua kehittämässä -työseminaari 1.11.2018 Jyväskylässä

Tule mukaan kuulemaan tutkimustuloksia saavutettavuuden nykytilasta Suomen korkeakouluissa ja kehittämään yhdessä korkeakoulujen saavutettavuuskriteereitä ja -ohjelmaa!

OHO!-hanke

 • Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo-rakennus, Piippukatu 2, auditorio D101
 • Osallistujat: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen esteettömyyden, saavutettavuuden ja hyvinvoinnin parissa toimivat henkilöt, järjestöjen edustajat, opiskelijajärjestöjen edustajat, asiantuntijat, korkeakoulujen johdon edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.
 • Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2018: Tarkempi ohjelma.

Työseminaarin järjestää OHO!-hanke yhteistyössä ESOK-verkoston kanssa. Tilaisuus liittyy hankkeen 3. kokonaisuuteen, Unelmana esteetön opiskelu – saavutettavuuden pedagogiikkaa ja peruskriteeristöt.

 

Saatko Selvää -seminaari

Kuuloliitto järjestää kuunteluympäristöä käsittelevän seminaarin Tampereella Hotelli Tornissa tiistaina 23.10.2018.

Seminaari keskittyy koulu-, työ- ja ikääntyneiden toimintaympäristöissä oleviin kuulemisen haasteisiin ja ratkaisuihin. Parhaimmillaan toimiva kuunteluympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, huonoimmillaan se luo esteitä. Kumpaa sinä olet luomassa?

HUOM!!! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.9.2018. Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

Taidoilla työelämään - työllistymisen mahdollisuudet -seminaari

Keskiviikkona 29.8.2018 klo 9-16 Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa.

Ilmoittautuminen 20.8.2018 mennessä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Taidoilla työelämään - työllistymisen mahdollisuudet -seminaarista

 

Opiskelijoiden moninaisuus korkeakoulujen rikkautena -seminaari

21.5.2018 TAMK, Auditorio G00-10, Kuntokatu 3, Tampere

Seminaariin on mahdollista osallistua paikan päällä tai katsoa asiantuntijapuheenvuorot jälkikäteen tallenteina. Ilmoittautuminen 14.5.2018 mennessä. Lue lisää.

OHO!-hankeKOPE-hanke

Korkeakoulujen verkkosivuilla vain harvoin tietoa opiskelun esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

OHO! –hankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hanke) yhteydessä kartoitettiin syksyllä 2017, miten helposti opiskeluun liittyvät esteettömyys- ja saavutettavuustiedot ovat löydettävissä ja luettavissa kaikkien maamme nykyisten 15 yliopiston ja 25 ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Parantamisen varaa löytyy lähes kaikilta korkeakouluilta. Lue lisää Korkeakoulujen saavutettavuus sirpaletietona verkkosivuilla.

Saavutettavuusdirektiivin lähtökohtana ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

Opiskelijajärjestöjen ja ESOK-verkoston saavutettavuustapaaminen Valtiovarainministeriössä 14.12.2017

Tekniseltä ja byrokraattiselta kuulostava saavutettavuusdirektiivi auttaa korkeakouluja kehittämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon, myös korkeakoulujen, verkko- ja mobiilipalveluiden saavuttavuuden minivaatimukset. Valtiovarainministeriön Markus Rahkolan mukaan tavoitteena on saada kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1.9.2018 alkaen. Käytännössä 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen tulee vastata Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.0) AA-tason vaatimuksia 23.9.2019 alkaen.

Tapaamisen osanottajat seuraavat diaesitystä.

KUVA: keskustelussa mukana Valtiovarainministeriön, SYLin, SAMOKin, Aalto-yliopiston, JAMKin, JYn ja TYn edustajat

Tarve kehittää verkkopalvelujen ja -sisältöjen saavutettavuutta on tunnistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiraporteissa, joissa korkeakoulujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä on kartoitettu. Tyypillisiä ongelmia verkkosivuilla ovat muiden muassa tekstivastineiden puuttuminen kuvilta sekä taustan ja tekstin värien riittämättömät kontrastit. Myös erilaisten lomakkeiden, oppimisalustojen ja oppimateriaalien käyttämisessä on ilmennyt monenlaisia haasteita varsinkin erilaisia apuvälineitä käyttäville opiskelijoille ja henkilöstön jäsenille.

Saavutettavuuden ottaminen huomioon jo ratkaisujen suunnitteluvaiheessa on yleensä tuloksellisinta. ESOK-verkosto jatkaa monitahoista yhteistyötään seminaarien, ohjeistusten ja koulutusten toteuttamiseksi, että digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyt saadaan yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden käyttöön.

Tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja korkeakoulujen saavutettavuudesta:

Tämän sivun aikaisempiin sisältöihin